Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Устойчиво развитие и околна среда
Основната цел на проекта е да насърчи екологосъобразно поведение и активна
гражданска позиция чрез използване на ресурсите на библиотеката и партньора.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да се събуди интереса и повиши ангажираността на
ученици от Община Кресна към опазване на околната среда чрез участие в
извънучилищни занимания за екологично образование.
Партньор: Фондация „Училище за природа” - с. Влахи
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е възпитаване на култура и поведение за опазване на околната среда
и природата, в учениците и младежите в Бов.
Партньор: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Гара Бов
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да обогати знанията на целевата група по значими
екологични теми, придобиване на нови умения и възможности за споделяне на
наученото.
Партньор: СУ „Райчо Каролев“ - Габрово
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да допринесе за насърчаване и формиране на
природозащитната и екологичната култура на подрастващите и на хората от общността
за опазване на биологичното разнообразие, околната среда и ползите за развитие на
туризма на местно и национално ниво.
Партньори: СУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Белица, с подкрепата на Община Белица, ДНП „Рила” и ДГС „Белица”
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 4

Идеята е на Елица Димитрова, млада майка на 3 деца, и група младежи, които искат всички жители и гости на града да дишат по-чист въздух. Ключът към идеята е чистият въздух и озеленяването на целия град, не на 1- 2 улици, а на всяко кътче, което може да се озелени с дървета, храсти, цветя.

 


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 март 2018
Номинации: 1
Споделени зеленчукови градини в София предоставят възможности за активен живот близо до природата, консумиране на чиста и местно отглеждана храна.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 февруари 2018
Номинации: 1

От септември 2017 г. насам всеки вторник и сряда преди обяд екип на фондация „Биоразнообразие" провежда с над 50 деца от две детски градини в Габрово занимания сред природата.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 декември 2017
Номинации: 1
Иновативната менторска програма за подкрепа на деца, лишени от родителски грижи и отглеждани в социални услуги от резидентен тип, е съвместна инициатива на Община Велико Търново и Сдружение ЗОВ. Тя включва индивидуална работа с рисковата група деца с участието на доброволци – студенти.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
Идеята за стартирането на нашата практика „Малки граждански проекти за по-уютна среда“ се зароди през 2015 г. Тя продължава успешно и до днес, тъй като служителите от общинска администрация Бяла Слатина успяха да предизвикат интереса на местните жители по благоустрояване на общинските терени (междублокови пространства, паркове, градинки, алеи и т.н.) с цел изграждане на места за отдих и забавление за малки и големи.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]