Foundation for Local Government Reform
“Експерти в действие”

        
Европейски съюз

Тук ще намерите информация за интересни инициативи, публикации и резултати от финансираните проекти по ОПАК за укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество. Целта е непрекъснат обмен на информация между организациите за споделяне на информация и опит и търсене на синергия между отделните проекти и повишаване на общото въздействие на грантовата схема за гражданското общество в България.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]